KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

Neden KOBİ Proje Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile KOBİ Proje Destek Programı başlatıldı.

Hangi Projeler Desteklenecek 
Destek kapsamında desteklenecek proje giderine Kurul karar verir. Fakat , arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Destek Tutarları Nedir

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir .Proje ile ilgili destek esas tutarı; makine- teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti

150.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %50

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Desteklenen Sektörlerden  Bazıları ;

25.4

Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

25.5

Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi

25.6

Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme ,cnc torna cnc işleme merkezleri vs

25.61

Metallerin işlenmesi ve kaplanması

25.62

Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi

25.7

Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı

 
HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin