info@smtcl.com.tr
+90 212 671 41 33

Türkiye’nin parlayan yıldızı metal işleme sektörü

Türkiye’nin parlayan yıldızı metal işleme sektörü

Türkiye, metal işleme sektöründe, yüksek kaliteye sahip ürünleriyle dünyada önemli bir konumda yer alıyor. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında sektör, söz konusu değişime ayak uydurabilmek için yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren metal işleme sektörü, yeni pazar arayışlarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yüksek teknolojiye dayalı mühendislik ve Ar-Ge gücü sayesinde makina imalat sanayii, dünyada kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan sektör, Türkiye ekonomisinin ve ihracatının yükselen yıldızı konumunda. Son beş yılda ihracatını ortalama yüzde 15 artıran Türkiye makina sektörü, ihracat artışında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Sektörün, ihracatının önemli bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştiriyor olması da dikkat çekici bir nokta. Kalite ve teknolojiye büyük önem verilen AB pazarına önemli miktarlarda ürün gönderilmesi, makina imalat sanayiinin sahip olduğu kalitenin en önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.

Toplam ihracattan yüzde 9 pay alıyor
Günümüzde Türkiye’nin toplam ihracatı içinde makina sektörünün payı yüzde 9 seviyelerinde. Sektör yetkilileri, söz konusu oranların makina sanayiinde söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi yüzde 20 düzeylerine çıkarılabilmesi için; omuz omuza verilmesi ve doğru bir yapılanma ortaya konulması gerektiğini ifade ediyorlar.
Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, bugünkünden çok daha yüksek teknolojiye sahip bir makina sanayii yapılanmasının ortaya çıkarılmasının şart olduğunu kaydeden yetkililer, küresel pazarlarla bütünleşerek, yeni iş birliklerinin oluşturulması gerekliliğinin altını çiziyorlar.

Endüstri 4.0 önemli bir dönüm noktası
Sanayi devriminin dördüncü aşaması olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikalar ve makinaların iletişimi hedefleniyor. Söz konusu devrimle birlikte; makinaların operatörlere bağımlı olmadan üretim yapması, dünyanın herhangi bir yerinden kontrolü, gözlemlenebilmesi, enerji tasarruflarını ve daha düşük maliyetleri getirmesi ve çevre uyumluluğu gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
Endüstri 4.0 ile rekabetin kuralları da değişecek. Endüstri 4.0’ın gelişmesiyle birlikte artan üretim hızı ve ürün kalitesi, küresel rekabet için yeterli olmayacak. Söz konusu süreçte, en çok üreten firmalar değil, müşterilerinin isteğini en çok ve etkin şekilde karşılayan firmalar ön plana çıkacak. Bu anlamda, teknolojiye yatırım yapan firmaların, yatırım yapmayanlara göre gelecekte bir veya birkaç adım öne çıkacağını söylemek de yanlış olmayacak.

Endüstri 4.0 doğru analiz edilmeli
Gelinen noktada, Endüstri 4.0'ın artılarının, karşılaşılabilecek zorlukların doğru analiz edilmesi ve sektörlere olan etkisinin bütünüyle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, şöyle konuşuyorlar: “Yeterli beceri ve bilgi eksikliğinin ortaya koyabileceği olası yıkıcı etkiler karşısında da dikkatli adımlar atmak faydalı olacaktır. Aslına bakılırsa Türk makina imalat sektörü, sahip olduğu yüksek teknolojiye dayalı mühendislik ve Ar-Ge gücü sayesinde, Endüstri 4.0 devrimine uyum sağlayabilen ve bu dönüşümü hızlıca yapabilecek potansiyele sahip tek sektör konumunda.”

İkinci el makina ithalatı sektörü zorluyor
Dünya pazarlarında rakipleriyle rekabet edebilmek için yoğun bir şekilde çalışan sektör, önemli sorunlarla da boğuşuyor. Bunlardan en çok dile getirileni ikinci el makina ithalatı. Sektör yetkilileri, ikinci el makinaların vergisiz bir şekilde Türkiye pazarına girmesinin yerli üreticinin haksız rekabete mâruz kalmasına neden olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu alandaki taleplerini uzun süredir ilgili makamlara aktardıklarını belirten yetkililer, tüm çabalarına karşın bekledikleri düzenlemelerin yapılmadığını vurguluyorlar.

Türkiye’de hemen hemen her sektörde olduğu gibi, makina imalat sanayiinin de en büyük sorunlarından birini nitelikli eleman sorunu oluşturuyor. Özellikle makina sanayiinin ve üretime katkıda bulunmanın gençlere sevdirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, işini seven ve ona sahip çıkan gençlere ihtiyaçlarının olduğunu ifade ediyorlar. Sektörün devletten diğer beklentilerinde ise; stratejik öneme sahip olan makina imalat sanayiine pozitif ayrımcılık uygulanması talebi, kredi maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana ulaşımın kolaylaştırılması, makina imalatçılarının devlette biriken KDV alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi ve yerli makinaya verilen KOSGEB desteklerinin artırılması talepleri öne çıkıyor.

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin